Изтича срокът за участие в конкурса за графична концепция на туристически бранд БУРГАС

Два дни остават до изтичане на крайния срок за подаване на предложения за графична концепция на туристически бранд БУРГАС, напомнят от Общината.

Първите предложения вече са пристигнали. Техните автори са както от страната, така и от чужбина.

Авторите трябва да изпращат електронна версия на разработката на посочените в обявата адреси. Хартиеният носител не е задължителен, но е препоръчителен. Той ще послужи за последващо участие в изложба и представяне пред медиите. 

Очаква се до края на месец май журито да избере победител, а одобрената концепция ще получи награда от 3000 лв.

Концепциите ще бъдат оценявани от жури в състав:

Проф. д-р Божидар Йонов – председател на журито, представител на основател на Международното триенале на сценичния плакат – София и член на организационния му комитет;

Гл. ас. Ненко Атанасов – НХА, катедра „Плакат и визуална комуникация“;

Николай Дубаров – главен художник на Община Бургас;

Добрин Вътев – председател на Дружество на художниците – Бургас;

Радовеста Стюърт – началник отдел „Туристически политики и дейности“;

Весела Йорданова – директор дирекция „Култура и връзки с обществеността“;

Арх. Емил Бурулянов – главен архитект на Община Бургас;

Живко Табаков – председател на Комисия по туризъм в Общински съвет Бургас;

Соня Енилова – председател на Бургаска регионална туристическа асоциация (БРТА).

В началото на април Община Бургас, в партньорство с Националната художествена академия и Международното триенале на сценичния плакат, обяви конкурс за графична концепция на туристически бранд Бургас. Той е породен от необходимостта от нова визуална идентичност на Бургас като средище на курортен регион е естествен резултат от развитието на града през последните години.

Проектните предложения следва да включват варианти на кирилица и латиница, придружени от цветни и черно-бели версии с възможност за компютърно анимиране, което носителят на първата награда се задължава да извърши като част от настоящия регламент в едномесечен срок след приключването на конкурса.

Вижте тук пълния регламент и образец на декларация за авторски права >> https://www.burgas.bg/bg/events/view/2201 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!