Изтича гратисният период за внедряване на регистрационна система в болниците

От 1 април НЗОК няма да плаща за пациенти без запис в системата

На 1 април 2015 г. изтича гратисният период, през който лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (ЛЗБП), трябва да се подготвят за приложение на Регистрационната система за хоспитализаци и дехоспитализация на пациенти. Системата е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в ЛЗБП, като отчита двете дейности едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК във времето, когато те реално се случват.

От 1 април всички лечебни заведения в страната трябва да регистрират приетите и изписани пациенти чрез единната регистрационна система. От тази дата медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в Регистрационната система, няма да бъдат заплащани.

Въвеждането на системата е договорено между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС) в чл.94 от Националния рамков договор (НРД) 2015 за медицински дейности.

До момента само 88 договорни партньори подават данни в Регистрационната система, като по-малко от 50% от тях правят това регулярно, уточняват от НЗОК.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!