Изпълнителят на спортен комплекс „Славейков” на косъм да отпадне

Кметът на Бургас- Димитър Николов даде последна двуседмична отсрочка на Българската федерация по борба и до изпълнителния директор на „Евробул Холдинг“ АД. Те поеха ангажимент да изградят спортно-развлекателен комплекс в парка на квартал „Славейков“. Ако в този срок не започне интензивно строителство на обекта, Община Бургас ще се възползва от предвидената законова възможност за разваляне на сключения договор.

Ако договорът бъде прекратен, за сметка на инвеститора ще останат извършените разходи на стойност близо 2 млн. лева – за изкопни работи, премахване на опасни сгради и изместване на трафопост.  Теренът си остава общинска собственост.

До реакцията на кмета се стигна, след като инвеститорът не изпълни поетия ангажимент – в срок от 24 месеца да изгради въпросния „Спортно-развлекателен комплекс“.

Строителното разрешение е издадено на 12.10.2012 г. и е влязло в сила на 23.10.2012 г., от което следва, че предвидените 2 години за извършване на строителството са изтекли на 23.10.2014 година.

С писмо №70-00-1214/16.02.2015 г. инвеститорът поиска от Община Бургас един месец време, за да осигури финансиране по проекта. Тези 30 дни изтекоха на 16.03.2015 година. Това даде основание на кмета Николов да отправи последното предупреждение, след което следва разваляне на договора.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!