„Слънчев бряг“ АД обявява търг за продажба на склад

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

О Б Я В Я В А

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Склад № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.506.304.1.2, с площ 386 кв.м., адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ет.1, обект склад 2, в сграда № 1, с предназначение: за склад и първоначална цена – 425 400 лева без включен ДДС.

Дата и място на търга – 28.10.2014 г. от 10:00 часа в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД.
Депозит за участие в търга – 50 000 лева, вносим до 27.10.2014 г.

Краен срок за закупуване на документация и за подаване на документи за участие в търга – 16:30 часа на 27.10.2014 г.

Телелефон за контакти: 0879 639 856 – С. Димитрова

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!