Изпомпват сладката вода от Атанасовското езеро

В Атанасовко езеро са навлезли сладки води, които са повишили нивото на водата с приблизително 1 м. над обичайно поддържаното равнище, консатира проверката на експерти от Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и РИОСВ – Бургас. Сладките води са навлезли в езерото през обходния канал от целия водосборен район след падналите наднормени количества валежи. Под вода са останали земно-насипните диги, саваци, валове и ЖП линиите.
В края на миналата седмица започна изпомпването на водите от Северните солници. По гравитачен път езерото се отводнява по канала към Черно море. Предстои отводняване и на Южните солници.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!