Изложба популяризира занаятчийството

Културният дом на нефтохимика приема изложба, която ще популяризира възраждането на занаятите. Тя е в рамките на проект „Иновативни политики за развитие на предприемачеството в занаятчийския сектор /INNOCRAFTS/“, добра практика „Занаятите в училище“. Откриването на експозицията ще бъде на 2 декември, вторник, от 18:00 часа.

Проект INNOCRAFTS стартира в началото на 2012 година и Община Бургас участва в него с още 14 партньори от Италия, Франция, Испания, Ирландия, Финландия, Унгария, Словакия, Русия, Литва и Латвия с водеща организация по проекта – Община Флоренция. Проектът е по програма INTERREG IVC и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Целта му е да насърчи предприемачеството и бизнеса в сферата на съвременното занаятчийство и изкуство, като подобри ефективността на местните политики в тази сфера чрез подкрепа на млади предприемачи, подобряване на услугите в подкрепа на артистите и занаятчиите и  популяризиране на техните продукти.

За успешното приключване на проекта в края на 2014г. е необходимо всеки един от партньорите да усвои и приложи най-малко една добра практика, заимствана и представена от някоя от останалите партньорски организации в рамките на проекта. Добрата практика „Занаятите в училище“, която Община Бургас избра да осъществи,  е заимствана от Занаятчийския съвет на Ирландия.

В продължение на 2 месеца, 10 занаятчии в 10 училища обучаваха ученици на различни видове занаяти – художествена керамика, грънчарство, кошничарство, стъклопис, резбарство, медникарство, художествена обработка на тъкани и дърворезба. Изложбата има за цел да награди участниците и да представи нагледно придобитите умения през времето на обучение в съответния занаят.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!