Изградиха нова ВиК мрежа в Созопол

С официална церемония, в присъствието на кмета на община Созопол Панайот Рейзи, председдателя на общинския съвет Красимира Германова, общински съветници, зам. кмета на община Созопол Катя Стоянова, кметове в населени места в общината, жители и гости на града, бе открит още един от обектите на големия проект на община Созопол „Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап”.
Отец Димитър освети и благослови новата придобивка, а Панайот Рейзи и Красимира Германова отрязоха лентата на новата ВиК мрежа. Новото съоръжение включва включва 1243м водопровод и 869м канализация. По канализационната мрежа са изградени 33 улични ревизионни шахти и 17 нови сградни отклонения. По водопроводната мрежа има спирателни кранове, пожарни хидранти, 10 нови сградни отклонения. Това е изпълнено съгласно съгласуван и одобрен инвестиционен проект и финансиран със средства от ОПОС , които са на стойност 1 500 000 лв.
Благодарение на големия проект за Водния цикъл успяваме да подменим ВиК съоръженията в града и така да дадем възможност на нашите граждани да живеят в една по-добра екологична среда, заяви по време на официалната церемония кметът Панайот Рейзи. Той увери присъстващите, че подобектите от проект„Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап” ще приключат в срок и предстоят в близки дни откриването и на останалите.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!