Избраха нов Съвет на директорите на МБАЛ – Бургас

На извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ-Бургас АД  днес бе избран нов Съвет на директорите. На събранието присъстваха представители на държавата и на общините от Бургаска област. МБАЛ – Бургас е акционерно дружество, в което 81,73% от акциите принадлежат на държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, 9,07% на община Бургас, а останалите проценти са разпределени между другите общини от региона. На днешното събрание бяха представени 94,77% от акциите.

Общото събрание внесе промени в Съвета на директорите, като  от досегашния му състав бяха освободени Мария Куманова и д-р Бойко Миразчийски. На тяхно място бяха избрани д-р Лучия Добрева и д-р Георги Матев. Мястото си в съвета запазва д-р Георги Мигаров.

Предстои новият състав да бъде вписан в партидата на МБАЛ – Бургас в Търговския регистър.

Новият изпълнителен директор на МБАЛ-Бургас ще бъде избран на предстоящо заседание на Съвета на директорите.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!