Избраха концесионер за централния плаж в Созопол

Открива се процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг-централен”

Ауто фактор“ ЕООД ще стопанисва за 20 години морски плаж „Созопол-централен”. Дружеството ще инвестира 381 720 лв. с ДДС за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на плажа. За целия срок на договора за концесия цената за 1 бр. чадър ще бъде в размер на 7 лв. с ДДС, а цена за 1 бр. шезлонг – в размер на 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 14,5% без ДДС или 136 434 лв. без ДДС.

Правителството открива процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг- централен“ в община Несебър, като целта е обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесията. Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е 1 393 210 лева без ДДС. Концесионерът на морския плаж ще бъде определен чрез конкурс.

Съгласно друго решение, правителството приема отправеното от концесионера „Вени-М“ ЕООД предложение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Слънчев бряг-централен“ в община Несебър, сключен през 2002 г. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!