Избраха Диана Йорданова за председател на подкомисия по отчетност на публичния сектор

Народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова бе избрана за председател на постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Във връзка с дейността на подкомисията и по искане на председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова първостепенни разпоредители с бюджетни кредити съставят отчети за изпълнението на определени бюджети и програми. Те от своя страна се представят на подкомисията в срокове, определени в искането.

„По този ред могат да се обсъждат и отчети за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове. В заседанията на подкомисията участват първостепенният разпоредител, председателят на Сметната палата и министърът на финансите или техни заместници, както и други лица по покана на председателя на подкомисията”, коментира дейността на подкомисията Диана Йорданова. Тя е и заместник-председател на бюджетната комисия в парламента.

След обсъждането на изготвения отчет, председателят на подкомисията изготвя доклад с оценка за изпълнението на бюджета, който се предоставя на Комисията по бюджет и финанси и на народните представители.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!