Иван Вълков (ГЕРБ): С промените в Закона ще повишим безопасността и ще намалим инцидентите по пътищата

Промени в Закона за движение по пътищата ще синхронизират сегашното законодателство с директивата на ЕС за безопосността на движението по отношение на обмяната на информация на извършените нарушения. Това е една от причините за изготвяне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Негов вносител е народният представител от ГЕРБ-Бургас Иван Вълков и народни представители от други политически сили. Предстои измененията да бъдат разгледани в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, чийто зам.председател е Иван Вълков.

„Внасяме спешно Законопроекта поради няколко причини. На първо място с него се предлагат  промени, свързани с изпълнението на ангажиментите на страната ни за въвеждане изискванията на Директива 2011/82/ЕС на ЕП и на Съвета от 25 октомври 2011 г. Така ще се постигне синхронизиране на безопосността на движението по отношение на обмяната на информация на извършените нарушения. В това отношение сме закъснели с година и е необходимо в кратки срокове да бъдат приети предложените промени. При определените категории пътни нарушения като превишена скорост, неизползване на предпазен колан, шофиране след употреба на алкохол, говорене по телефона по време на шофиране, ще се улесни реалното прилагане на наложените санкции. Законопроектът предвижда осъществяването на информационния обмен за извършилите нарушения на правилата за движение по пътищата, посочва видовете нарушения и предвижда реда на предоставяне на предвиденото в директивата информационно писмо. Регламентирани са сроковете за отговор и последващите действия от страна на контролните органи, както и националното звено за контакт“, коментира Вълков.

Изготвеният законопроект засяга и още един важен акцент – въвеждане на експлотационен режим на мобилните средства за контрол на пътя.

„Друго съществено изменение е свързано с Тълкувателно решение № 1 от 2014 г. на Върховния административен съд, с което реализирането на административнонаказателната отговорност за нарушения на Закона за движението по пътищата чрез електронен фиш при осъществяване на контрол с мобилни системи беше преустановено. Това рефлектира директно върху дисциплината на водачите – още в първите месеци след приемането му бяха отчетени 43 загинали повече, а средната скорост в страната се вдигна с 10-15 км/ч. В момента разполагаме с над  140 камери, които са платени, но не функционират, Занижи се безопасността на движение и се стигна до повече катастрофи и жертви по пътищата, създадоха се предпоставки и за корупционна среда. Използването на мобилни технически средства е автоматизиран процес, при който единствената намеса на контролен орган се свежда до позиционирането и настройката на автоматизираното техническо средство. В това отношение предвиждаме създаването на изрично правно основание за издаване на акт на министъра на вътрешните работи, в който да се регламентират подробно условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол.  Ще се изработи и разпоредбата относно реда за обозначаване на местата за контрол – чрез поставяне на пътни знаци или оповестяване в средствата за масово осведомяване, или на електронна страница на Министерството на вътрешните работи“, поясни народният представител.

По думите му промените, заложени в Законопроекта, са срещнали разбиране и подкрепа от други политически сили. „Предлаганият законопроект не изисква финансови средства, тъй като техниката за контрол е налична, но се използва неефективно при осъществяването на контрол по безопасността на движението по пътищата. Не на последно място измененията ще се отразят и благоприятно на отношението към контролните органи, които често са обвинявани в субективизъм по отношение на нарушенията. С истински работещи средства ще можем безпристрастно да следим нарушенията и да пазим човешкия живот, който в случая е най-важен”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!