Иван Вълков (ГЕРБ): Приетите промени в Закона за пътищата ще позволят на общините по-добре да организират снегопочистването

„С приетите на второ четене днес в Народното събрание промени в Закона за пътищата общините и по-специално големите градове ще могат да организират сами снегопочистването. Дадена е им възможност да сключват споразумения с Агенция „Пътна инфраструктура“ да поддържат пътища, част от националната пътна мрежа, преминаващи през градовете или урбанизираните зони на селищата. Така ще се осигури непрекъсната и нормална експлоатация, особено и при зимни условия. Удовлетворен съм, че с колегите от различни политически групи днес в зала постигнахме съгласие по тази важна тема и гласувахме измененията в Закона“. Това заяви народният представител от ГЕРБ-Бургас Иван Вълков, който е един от вносителите на законопроекта. Към момента републиканските пътища през населените места, които са от първостепенно стопанско значение, са с дължина 20 000 км. През урбанизирани територии преминават общо 3 886 км, а 3 642 км от тях са в границите на населени места с население до 100 000 жители.

„Преди година бе гласуван друг законопроект на предишните управляващи, с който се усложни реализирането на основните дейности по зимното поддържане на републиканските пътища в урбанизирани територии за населените места до 100 000 жители. Бе отнета и възможността общините да сключват договори с АПИ. Така се изпада в ситуация, в която две различни фирми почистват снега в едно населено място. С промените искахме да избегнем предпоставките за конфликтни ситуации и да се подобри обслужването на пътищата в страната“, аргументира приетите промени заместник-председателят на транспортната комисия в парламента.

Дейностите по изграждането, поддържането (включително зимното) и ремонтът на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии вече осъществяват по взаимна договореност между общините и Агенция „Пътна инфраструктура”, съответно Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.

„Когато такъв договор няма, АПИ е органът, който отговаря за поддръжката на пътищата. Целта ни беше по-гъвкав механизъм на работа, за да се постигне синхронизирането на дейностите по поддържането на един и същ пътен участък. Не на последно място се надяваме, че съществено ще се подобри и състоянието на пътната мрежа през населените места“, заяви Иван Вълков.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!