Земеделското министерство иска промяна в закона за ДДС

Предлага се промяна в Закона за Данък добавена стойност за връщане на ДДС за износ на дървен материал

Министерство на земеделието и храните представи пакет от допълнителни мерки за устойчиво и многофункционално стопанисване на горите. Пакетът включва 5 допълнителни мерки, съобщи агенция Фокус.

Съгласувано с Министерство на финансите ще бъде направено предложение да се извърши промяна в Закона за Данък добавена стойност за връщане на ДДС за износ на дървен материал. Това ще сложи икономическа преграда на опитите да се експортира необработен дървен материал, счита заместник-министър Георги Костов.

Друга мярка е ускоряване на дейностите за сертификацията на държавните горски територии, от сегашните 25% до 80 % в срок от една година.

Незаконните сечи в българските гори според доц. Костов са сведени до минимум. По официални данни  от статистиката количеството е около 40 хил. кубика годишно, а по данни на WWF то е до 1 млн. кубика.  Той посочи като причина за наводненията не сечите, а непочистените корита, лошата и неподдържана инфраструктура и по-голямото количество валежи, които са били 180 % през миналата година спрямо нормата.

Възникнала е идея част от служителите на парковите дирекции да бъдат преназначени като горски инспектори, които да служат за опазване на дейностите, извършвани на територията на парковете.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!