Започва ремонт на Летния театър

След като отзвучат последните акорди от рок концерта на „Легендите“, сцената и ложите на Летния театър ще опустеят за кратко. Съоръжението ще бъде ремонтирано с проект на Община Бургас, спечелил финансиране по програма „Красива България“.
Ремонтните дейности започват на 15 септември. Те предвиждат цялостна подмяна на подовата настилка, обновяване на преддверията и монтиране на ново осветление. Старите седалки ще бъдат заменени с нови и удобни, за да може зрителите да наблюдават концертите и спектаклите комфортно.
Удобство и достъпна среда за всички е част от философията за обновяването на Летния театър. За хората с увреждания ще бъде монтиран специален парапет и рампа за безпрепятственото им придвижване. Цялостно преустройство ще бъде направено на северната страна на театъра. Там ще се премахнат съществуващите нива и ще се обособи равна площадка. Върху нея ще има възможност да се разположат 12 колички за хора с увреждания.
По план ремонтът на Летния театър беше предвиден за месец юни, но заради големия брой концерти и представления той се отложи.
Преди две години Община Бургас реализира проект за енергийна ефективност в Летния театър. Тогава беше ремонтирана фасадата, сцената и вътрешните помещения. Монтирана беше и модерна чилър система, който осигурява охлаждане през лятото и отопление през зимата. Това позволява репетиционните зали и студиата да се използват целогодишно.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!