Започва приемането на произведения за конкурса „Христо Фотев“

Започва приемането на произведения за седмото издание на Националния конкурс за поезия „Христо Фотев“, което ще се проведе през 2020 година. В него може да се включват стихосбирки, издадени през 2018 и 2019 година. Книгите трябва да се изпратят в периода от 23.10.2019 г. до 01.01.2020 г.

Националният конкурс за поезия се посвещава на големия поет Христо Фотев. Той е учреден през 2006 година и се организира от Община Бургас, Министерството на културата, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружение „Бургаска писателска общност“.

По статут конкурсът се провежда на две години. Наградите се връчват в Бургас на рождения ден на Христо Фотев – 25 март.

Информация за участие и регламент на Национален конкурс за поезия „Христо Фотев“

А. Общи положения:

  1. Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев се посвещава на големия бургаски поет.
  2. Конкурсът се организира от Община Бургас, Съюз на българските писатели, Сдружение на българските писатели и Министерство на културата.
  3. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на град Бургас.
  4. За подготовката и организацията на конкурса се създава Организационен комитет с представители на Община Бургас, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Министерството на културата.
  5. Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев се провежда на всеки две години на рождената дата на поета – 25 март – в Бургас.
  6. Книгите, изпратени за участие в конкурса се оценяват от жури, което  определя носителя на националната награда. В журито участват по един представител на Съюза на българските писатели, Сдружение на български писатели, Община Бургас и двама писатели от Бургас и се утвърждава от кмета на Бургас.
  7. Националната награда „Христо Фотев“ не се връчва за книги, издадени посмъртно.

Б. Условия за участие:

  1. За наградата за поезия „Христо Фотев“ могат да кандидатстват български поети, издали книги през последните две години.
  2. Книгите, участвали в конкурса не се връщат на авторите. Даряват се на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ Бургас.
  3. Краен срок за изпращане на книгите  – 01.01. на съответната година на адрес:

                     Отдел „Култура“ /за конкурса „Христо Фотев“/

                     Община Бургас

                     ул „Александровска“ № 26

                     8000 Бургас

В. Награда на конкурса:

1.       Авторът, определен за носител на националната награда „Христо Фотев“, получава пластика „Златно перо“ от Съюза на българските писатели, парична премия в размер на 2000 лева и диплом от Община Бургас.

2.       Наградата се връчва на специална церемония с рецитал по стихове на Христо Фотев и наградения поет.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!