Започва кандидатстването по Програма „Старт на кариерата”

Стартира процедурата за кандидатстване за работни места в централните ведомства на държавната администрация и техните териториални поделения по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2021 г.

За град Бургас заявените работни места са 56 от 20 институции и ведомства, като техният брой е най-голям за Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и местните поделения на Национален осигурителен институт,  Агенция по заетостта, Агенция „Пътна инфраструктура”, НАП – Бургас и РЗИ – Бургас.

Право на участие в Програмата имат младежи до 29 г. със  завършено висше образование, които не притежават трудов стаж по придобитата специалност. С одобрените след провеждане на интервю кандидати ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца.

Крайният срок за подаване на заявления за включване в Програмата е 30.10.2020 г. Подаването му може да стане и по електронен път.

Линкът към електронното заявление е: httpsHYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8“://HYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″formsHYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8“.HYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″gleHYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″/9HYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″dAHYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″6HYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″SnqohHYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″6HYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″uBdNKNHYPERLINK „https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8″8

Подробна информация за работните места и условията за участие в Програмата може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!