Започва изграждането на морския център

Започва реконструкцията на Магазия 1 на терминал  Изток – 1 в Пристанище Бургас, която ще се превърне в морски център с изложбени, атракционни и образователни функции, ще поеме и трафика ноа пътниците,преминаващи през Морска гара. Днес  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” сключи договор с консорциум ДЗЗД „Магазия Инженеринг”, избран за изпълнител на проекта. Цената за изпълнение на проекта е 3 799 915,74 лв. Консорциумът ще трябва да се справи с изпълнение на поръчката за 480 дни.

След реконструкцията си Магазия 1 ще представлява морски център с изложбени, атракционни и образователни функции. Желанието на възложителя е новата сграда да запази обема и формата на старата, като се изпълни с нова функция, без да се надстроява. На първо ниво ще се разположат ресторант, фоайе – чакалня, офиси, охрана и информация, билетен център, кафе, магазини, изложбена – музейна част и магазин към нея. Препоръчва се да бъде изградено второ галерийно ниво, където да бъдат поместени детски център, многофункционална зала, офиси, кабинети и библиотека.

Функциите на реконструираната сграда ще са  в две насоки – за поемане на трафика от каботажно плаване и като морски изложбен и атракционен център. На около 320 кв. м ще бъде разположена приемна зона с информационен център, включваща  салон за пристигащи и заминаващи пътници на каботажни кораби с капацитет около 150 човека. Останалата част от сградата трябва да бъде превърната в изложбен, развлекателен и образователен център с морска тематика, какъвто липсва в Бургас до този момент. Морският център трябва да включва основна зала с експозиция за временни и постоянни изложби, разположена на около 460 кв.м с капацитет  за 200 човека; многофункционална зала на около 220 кв.м с капацитет за 80-90 човека; учебни зали на площ около 200 кв. м; детски център с капацитет за 50 деца и административен блок. Ще бъде обособена и площ за търговски обекти.

Построена през 1903г. , сградата на Магазия 1 е една от най-старите постройки на територията на пристанище Бургас. Тя е едноетажна, двукорабна, с размери 90х30м и площ от 2795 кв.м. Сградата има историческа стойност, защото конструкции като нейната – метална, нитована – вече не се изпълняват. Предвижда се да изпълнява и интермодални връзки (каботажно плаване) в рамките на акваторията на Република България за гражданите и гостите на страната. Това се улеснява от разположението на Магазия 1 – на територията на терминал Бургас – изток в зоната на старата кейова стена, непосредствено до трето и четвърто корабни места. В близост са съществуващата жп гара и Автогара – юг, което дава възможност да се осъществяват безпрепятствени връзки между обслужващите три вида транспорт с бърз автобусен превоз (совалка). Наличието на редовна автобусна транспортна връзка от града до Летище Бургас дава възможност в понятието интермодалност да се включи и въздушен транспорт – вътрешни и международни линии.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!