Започва изграждането на Конгресния център в Бургас

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) започва изграждането на Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, разположен в северната част на източния вълнолом на пристанище Бургас, между 2-ро и 3-то корабни места. Тържествената церемония по стартиране на строителството ще се проведе на 31 май 2018 г. на площадката между Магазия 1 и Морска гара-Бургас в присъствието на официални гости и представители на морската общественост.

Проектът ще продължи реализирането на концепцията, заложена в Общия устройствен план на гр. Бургас в посока отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони. В плана се предвижда възможност за създаване на модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център с озеленяване. Ще бъдат определени нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, детски и спортни площадки.

Конгресният център може да се използва целогодишно като място за провеждане на изложби, концерти, атракциони, образователни събития с офиси и кабинети за извършване на  научно-изследователска дейност за контрол и изследване на Черно море. Сградата се състои от шест нива, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, административни помещения и такива за преводачи и видео/аудио към многофункционална зала, кабинети за Научно-изследователска дейност и др. Изпълнител на строителните дейности е „Щрабаг“ ЕАД, а строителният надзор ще бъде извършен от „Стройконтрол – Ян 99“ ЕООД.

.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!