Започват масирани проверки на строителни обекти

Масирани проверки на строителни фирми и обекти стартираха еко-инспекторите към дирекция „Екология“ на Община Бургас след разпореждане на кмета Димитър Николов. Инспекторите ще следят за движение на тежкотоварна техника извън съгласувания маршрут, замърсяване на улични платна, пешеходни зони и запрашаване на въздуха.

„Строителните обекти трябва да имат плътна ограда от трайни елементи и информационна табела. По време на акцията инспекторите ще следят дали има замърсяване на прилежащите тротоари, улици и зелени площи, както и да не се допуска повреждането им от строителната техника. Не се допуска още замърсяване на въздуха с прахови частици, както и замърсяване на улични платна при транспортирането на материали и земни маси“, обясниха от отдела за опазване на околната среда.

За всички обекти на територията на община Бургас още при откриването на строителната площадка се съставят констативни протоколи с предписания към изпълнителя. През 2014 година са издадени 11 акта за нарушаване на административните норми.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!