Зам.-министър Деница Николова ще представи новата трансгранична програма България – Турция на семинар в Бургас

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще представи възможностите за трансгранично сътрудничество между България и Турция през новия програмен период на ЕС 2014 – 2020г. на семинар в Бургас. Форумът се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България като Управляващ орган на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 в сътрудничество с Министерството по Европейските въпроси на Република Турция като Национален партниращ орган.

Събитието ще се проведе утре – 19 февруари, от 10.00 часа в зала „Компас” на хотел „България”.

Зам.-министър Николова ще представи за пръв път целите и приоритетите на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2014 – 2020 година.

Участие ще вземат представители на потенциални бенефициенти от българската страна на трансграничния регион, включващ областите Бургас, Хасково и Ямбол: областни управи, общини, регионални структури на централната изпълнителна власт, университети, училища, сдружения на бизнеса и неправителствени организации.

По време на семинара представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Съвместния технически секретариат на програмата ще запознаят участниците с механизма за набиране и оценка проектни предложения, с допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите, с изискванията към юридическия статут на потенциалните бенефициенти, необходимостта от партньорство между организации от двете страни на границата и трансграничен ефект на проектите и др. Ще бъдат представени и добри практики от изпълнението на програмата през периода 2007-2013.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!