Заместник-министърът Зорница Русинова на посещение в Бургас

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова ще посети град Бургас на 22 март 2019 г. (петък). От 11:00 часа г-жа Русинова ще открие Информационен ден по процедурата „Умения“ на ОПРЧР. Събитието ще се проведе в зала 2 на Експозиционен център „Флора“ на адрес: Приморски парк – Бургас.

Процедурата „Умения“ цели да насърчи професионалното и кариерно развитие, подобряване на достъпа до заетост за безработни и неактивни лица чрез включване в различен вид обучения. С проекти по операцията могат да кандидатстват работодателите. По схемата ще се предоставят специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. В обучения ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица. Бюджетът на операция „Умения“ е 30 млн. лева. Крайният срок за кандидатстване е 3 май 2019 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!