Закриват есенните литературни празници в Бургас

Закриват Есенните литературни празници на 31 октомври в 18:00 ч. с представяне на алманах Бургас в Дома на писателя. Това издание излиза веднъж в годината и включва избрани произведения предимно от бургаски автори. За него ще говорят редакторите на списание „Море“. 

Междувременно, обявеното днешно гостуване на проф. Светлозар Игов се отлага, тъй като поради заболяване му е невъзможно да пътува. Неговата среща с бургаската публика се отлага за пролетта.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!