Завършват съоръжението за дълбоководно заустване край Равда през май

Пречиствателната станция в Равда ще бъде готова още през този туристически сезон. Днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира работата по строителните дейности на станцията и получи уверението на кмета на Несебър и на изпълнителите, че срокът ще бъде спазен, въпреки забавянето в началото.
Проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”. Проектът е на стойност 95,8 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Той предвижда тук да се отвеждат и пречистват отпадъчните води на Несебър, Слънчев бряг, Св. Влас, Кошарица , Равда, Каблешково, Ахелой и Тънково.
Изграждането на станцията е почти пред финала си. В момента се довършва най-голямото съоръжение – биобасейна. В средата на февруари ще започне монтаж на част от съоръженията, а на 2 август пречиствателната станция ще бъде напълно завършена.
„В началото действително имаше забавяне на проекта, свързано с подготовката на документацията и с тръжните процедури, които бяха обжалвани.Сега изпълнителите и общината ме уверяват, че това забавяне ще бъде наваксано. Съоръжението е изключително мащабно, ще пречиства отпадните води, формирани от 222 хил.еквивалент жители, по всички стандарти на екологичното законодателство”, каза министър Василева.
По-късно министърът се запозна и с работата по дейностите за дълбоководно заустване в Черно море на пречистените отпадъчни води на 2.5 км, което е в близост до Пречиствателната станция. Дълбоководно заустване на отпадъчни води се извършва за първи път в България. То ще осигури безопасност на зоните за къпане и чисти крайбрежни води.
В рамките на проекта се реализира и реконструкция и изграждане на 22 км нови довеждащи колектори и три нови канални помпени станции.

”За община Несебър това е важен инфраструктурен проект. През лятото тук се посрещат най-много туристи, инвеститорският интерес и строителният бум увеличиха значително населението в общината. Инфарструктурата трябва да догони тези процеси. Тя е бавно ликвидна, затова с нея се заемат държавата и общините. Според нашите разчети, пречиствателната станция ще отговори на потребностите, засега. Не можем да предвидим бъдещия инвеститорски интерес, затова имаме готовност за нейното разширение в следващи етапи,” обясни кметът на Несебър Николай Димитров.
Общината е разработила и още един проект за пречиствателна станция. За нея е отреден терен край Слънчев бряг. С този проект администрацията ще кандидатства за финансиране през следващия програмен период.
Министър Ивелина Василева инспектира и работата по Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Несебър. Тя е част от проект „Регионална система за управление на отпадъците Бургас”, който е на стойност 43.2 млн. лв. Изграждането на претоварната станция включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, както и площадкова инфраструктура и оборудване.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!