Журналисти проследиха пътя на легендите в турската част на Странджа

Маршрути, водещи до свързани с легенди места в турската част на Странджа планина, проследиха български журналисти от 25 до 27 септември 2020 г. Те участваха в семинар по проекта „Легенди без граници”,  финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020. Лектори по темата „Обединени идеи за представяне на устойчив трансграничен продукт” бяха специалисти от Тракийския университет в Одрин. Български и турски журналисти заедно дискутираха защо и как медиите да работят за изграждането на положителен имидж на туризма в региона, независимо от проблемите в бранша. Те се обединиха около идеята за създаване на обща трансгранична медийна стратегия и популяризирането на нов туристически продукт – легендарен туризъм.

В рамките на семинара бе направена и атрактивна презентация на легендарните места в турска Странджа. Тя предшестваше журналистическия тур, който премина през повечето места, свързани с местните легенди.  

«Извървяхме пътя на легендите, събрахме много истории в българската и турската част на планината и установихме, че те имат много общо. Именно легендите, които са част от културата на двете страни, са съумели да снижат културните различия между турското и българското население в района на планината. Така се появи идеята да се обвържат легенди с конкретни географски места, които да се превърнат в туристически дестинации.

В ролята на български гид по пътя на легендите в Турция, заедно с турските домакини, влезе Евгения Джорджева от  Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ – българският партньор в проекта „Легенди без граници”.

Журналистите се оказаха първите проходчици по новите маршрути на легендарен туризъм. Пред тях оживяха легендите за щедрата старица Болджа, която награнила с тенджера ориз 200 войници, за младоженката-монахиня, чиито призрак броди в скалния манастир „Свети Никола”, за овчаря, чиято изгубена гега пропътувала от Дунав до Кайнарджа, за да се съберат отново, за основаването на Одрин и джамията Селямие с обърнатото лале…

Предстои в края на октомври турските журналисти да бъдат преведени през местата в българска Странджа, които пазят духа на древните предания. Българските маршрути преминават през закътани тайнствени кътчета, сред които светилището Индипасха, гробницата на Бастет – царицата-котка и пещери, в които змейове криели откраднати от тях моми.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!