Жилищна сграда „Роза“ подписа договор с община Несебър за безплатно саниране

Жилищна сграда „Роза“ – Слънчев бряг, подписа договор с община Несебър за безплатно саниране по Националната програма за енергийна ефективност, като това е една от първите стъпки към красива и функционална фасада. Крайният резултат ще е сграда с приветлив вид и по-ниски сметки за ток.

Малко преди официалното подписване в кабинета на кмета Николай Димитров, градоначалникът изрази задоволство, че присъстващите са успели да обединят усилията си и да бъдат единни, за да облагородят визията на сградата, в която живеят. „Искам да ви поздравя за вашата инициативност, сплотеност и желание да преодолявате предизвикателства като това-обединени. Ето така, с единомислие и синхрон, се постигат резултати и се работи за общото благо.“, обобщи кметът. Както беше обещал по време на разяснителната кампания на програмата през февруари, Николай Димитров днес отново увери всички присъстващи, че община Несебър ще им помага във всеки един следващ етап, докато приключат успешно проекта.

До договора се стигна, след като бе входирано Заявление за интерес и финансова помощ от регистрираното Сдружение на собствениците на жилищна сграда „Роза“ в Слънчев бряг. Специално сформираната комисия със заповед на кмета Николай Димитров извърши оценка на заявлението и съпътстващите документи. Не бяха констатирани пропуски в документацията и кандидатът получи положителна оценка, което даде право на Сдружението на собствениците (СС) да сключи договор с община Несебър, като СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. С договора се цели правно да се ангажира СС предвид разходването на публичен ресурс в полза на СС, от една страна, а от друга – да се урегулират отношенията. Договорът съдържа условията за предоставяне на финансова помощ и определя права и задължения на страните.

Следваща стъпка от процедурата е община Несебър да входира цялата преписка в Областна управа – Бургас, с цел сключване на Договор за целево финансиране между Областен управител, Българска Банка за Развитие и Община Несебър (като довереник на Сдружението на собствениците).

След сключването на Договор за целево финансиране, община Несебър има ангажимент за избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки и за реализирането на отделните дейности по сградата:

  • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
  • Извършване на обследвания за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
  • Проектиране и оценка на съответствието на техническия/работния проект;
  • Изпълнение на СМР;
  • Строителен и авторски надзор;
  • Инвеститорски контрол.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!