ЕVN предлага тест за самооценка на енергийната ефективност

Специалисти от ЕVN България са разрабтили анкета от 10 въпроса под формата на тест „Умеете ли да ползвате енергията разумно?“. От дружеството твърдят, че това е начин домакинствата да могат сами да оценят енергийната ефективност в домовете си.

Всеки въпрос има 3 възможности за отговор като срещу всеки отговор е записан определен брой точки. При сумирането на общия брой точки всеки клиент може сам да определи в коя група потребители попада и до каква степен използва ефективно електроенергията в своя дом и сграда. Целта е всеки клиент да има възможност сам да оцени кои са факторите, влияещи пряко на разходите за консумирана електроенергия, да получи информация за своите навици и нагласи при потреблението на енергия и в случай на необходимост да вземе мерки за подобрение.

Анкетата е налична във всички офиси на дружеството в Югоизточна България и в интернет страницата на компанията Попълването й е изцяло доброволно и няма състезателен или друг характер, уточняват оттам.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!