Емил Георгиев /БСП лява България/: „Политиката за опазването на околната среда не е нито лява, нито дясна – тя е политика посветена на бъдещето на човечеството“

Кандидат-депутатът отправи официална покана за диспут към водачът на листата на ГЕРБ Ивелина Василева

Кандидатът за народен представител от „БСП лява България“ и представител на ПК „Екогласност“ Емил Георгиев  представи своите ангажименти към избирателите в областта на опазването на околната среда, както и законодателните инициативи, които ще предприеме.

Емил Георгиев подчерта, че въпреки различията между партии, неправителствени и публични организации е необходимо сближаване на позициите по проблемите на околната среда и качеството на живота. „Политиката за опазването на околната среда не е нито лява, нито дясна – тя е политика посветена на бъдещето на човечеството“, каза кандидат-депутатът. В тази връзка той отправи към водача на листата на ГЕРБ Ивелина Василева официална покана за диспут на тема „Политики за опазването на околната среда“, касаещ проблемите на Бургаска област.

Един от въпросите, предложени за обсъждане е дали да бъде обособен Национален парк „Българско Черноморие“. Според председателя на ПК „Екогласност“, който е и автор на идеята за Парка, центърът на проекта е бил съзнателно изместен в друга посока. Според него умишлено е било внушавано на хората, че в територията на защитената зона ще влизат и земи, които са частна собственост.

„Идеята беше да се включат Парк „Странджа“, другите резервати, влажни зони – цялата държавна и общинска публична собственост. Министерството на околната среда и водите за съжаление не можа да обясни на хората“, коментира Георгиев и подкрепи протестиращите в област Бургас и Варна. „Не може да се посяга на собствеността на хората. Ние не сме 46-та година. Нова национализация няма да се прави“, беше категоричен той.

Другите проблеми, които се очаква опонентите да обсъдят са: спасяването на Черноморието от презастрояване и защитата на природата; съхраняването на реномето на туризма в к.к. „Слънчев бряг“; енергетиката и влиянието ѝ върху екологията.

Ето ги и останалите обещания, които Емил Георгиев даде на своите избиратели:

Ангажименти:

 1. Да съдействам за спешно изработване на специализирани карти на всички дюни на територията на областта;
 2. Да съдействам концесиите на плажните ивици по Черноморското крайбрежие на територията на областта да се предоставят с предимство на собствениците на хотелите;
 3. Да съдействам за влизане в сила на Общия устройствен план на Община Царево;
 4. Да съдействам за реализиране на инвестиционния проект „Парк океанариум“. Воден развлекателно-релаксационен комплекс” в гр. Бургас;
 5. Да организирам провеждане на кампания „Област Бургас – зона, свободна от ГМО с цел забрана отглеждане на генетично модифицирани организми на територията на област и създаване на условия за екологично чисто земеделие;
 6. Да бъда стожер за опазването на природата на територията на цялата област;
 7. Да съдействам за реализиране на проекти по оперативни програми „Околна среда”, „Развитие на сектор Рибарство” и „Регионално развитие”;
 8. Да разкрия постоянно действаща приемна в гр. Бургас, в която ежедневно с посетителите ще се срещат мои сътрудници.

Законодателни инициативи:

 1. Промяна в НПК с конкретна цел инкриминиране на престъпленията срещу природата;
 2. Обособяване на Министерство на туризма;
 3. Изменение на Закона за туризма с конкретна цел забрана на финансово неизрядни туроператори да оперират на територията на Р. България;
 4. Изменение на Закона за концесиите с конкретна цел въвеждане на по-строги критерии за гарантиране опазване на околната среда при добив на подземни богатства, както и увеличение на концесионната такса при добив на тези подземни богатства;
 5. Изменение на Закона за управление на отпадъците с конкретна цел контрол на отпадъците от проучване, добиване и първична преработка на подземни богатства в Черно море. Другата цел е оптимизиране дейността по събиране на отпадъците от черни и цветни метали;
 6. Изменение на Закона за енергетиката с конкретна цел промяна на тежестта на различните видове ел. енергия в енергийния микс, формиращи цената на ел. енергията, преназначена за битовите потребители;
 7. Изменение на Закона за защита на конкуренцията с цел защита интересите на българските производители на селскостопанска продукция, респективно интересите на българските потребители.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!