Експерти проверяват състоянието на Атанасовското езеро

Експерти от Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и РИОСВ – Бургас ще участват в съвместна проверка  на състоянието на Атанасовско езеро днес.

Водите на Атанасовско езеро се разливат в защитената зона, която носи и неговото име. Повишеното ниво на водите в езерото е в резултат от усложнената метеорологична обстановка в района и падналите наднормени количества валежи.

След извършения обход  и направените констатации ще бъдат предписани мерки за възстановяване на защитената зона.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!