Екоинициатива в община Несебър

Община Несебър организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на 17 октомври (петък) 2014 г.
Всеки жител, който има непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизори, сешоари, хладилници, фризери, компютри, принтери, клавиатури, тонколони и др. подобни уреди може да се освободи от тях в края на работната седмица.
Инициативата стартира от 10.00 ч. до 15.00 ч. с отворени пунктове в:
 гр. Несебър – нова част, „Пощата“;
 к.к „Слънчев бряг“ – Автогара, у-ние „БКС“;
 пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда,
с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна. След рециклиране излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и негодните за употреба батерии и акумулатори значително понижават количеството на депонираните отпадъци.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!