Единствено в света великденче цъфна в Странджа дни преди Великден

Единствено по рода си в света Търилово великденче /Veronica turrilliana/ цъфна в ПП „Странджа” в дните преди Великден. Това е многогодишно тревисто растение. Цветовете му са лилаво-сини със светложълт пръстен в средата. Среща се единствено на малки групи в месността „Ковач” по поляните на Петрова нива, в резерватите „Средока” и „Витаново”  както и около Изворите на Младежка река. Специалистите проучват възможностите за отглеждане в експериментални колекции чрез събиране на семенен материал за Националната семенна генетична банка.velikdenche

В Природен парк „Странджа” вече втора година успешно се размножава това рядко и изчезващо растение, което е включено в Червената книга на България. Заедно с него в специализирания разсадник на ДПП „Странджа” в местността „Качул“ в оранжерийни условия и на открито в момента се отглеждат млади растения от 10 други редки местни растителни вида. Сред тях са: странджанската боровинка, тисът, чашковидна и багрилна звъника, странджанско сапунче, пирен, калуна, странджански (кримски) чай и др.

Разсадникът на Природен парк „Странджа” в м. Качул край р. Велека съществува от две години. Освен с производствени площи, той разполага и с битова сграда, която изследователи и студенти могат да ползват по време на своите експедиции, стажове и практики в сърцето на Странджа.

При предстоящото разширение на разсадника се предвижда да бъде отделено място за отглеждане на горскоплодни местни видове растения, както и кът за отдих и лагеруване на открито. Стремежът на експертите от Дирекцията на природния парк е това място да се превърне в привлекателен образователен и природозащитен център.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!