Единен номер за връзка с рецепция в хотелите – 9

Рецепциите на хотелите в цялата страна ще могат да бъдат избирани с единен вътрешен номер – 9. Това съобщи министър Николина Ангелкова насреща с представители на хотелиерския бизнес, председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев и дигиталния шампион на страната Гергана Паси.

Идеята за въвеждането на единен номер е да се улеснят потребителите и да се гарантира бърза реакция при възникване на спешни случаи.

Промяната ще залегне в новата Наредба за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, която се изготвя от Министерството на туризма и се очаква да влезе в сила до месец, съобщи още Ангелкова.

Представителите на бизнеса се обединиха около мнението, че хотелите трябва да започнат веднага да настройват телефонните си централи, за да може единният вътрешен номер 9 да бъде въведен в най-кратки срокове. Това изискване ще е и един от критериите при категоризацията на местата за настаняване след влизането на новата наредба в сила.

Ако практиката с въвеждането на 9 като единен вътрешен номер за връзка с рецепция на хотела се окаже успешна, министерството ще предложи тя да се превърне и в общоевропейска, заяви още министърът на туризма.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!