Европа се обединява с иновативни идеи и решения срещу COVID-19

Кметът Димитър Николов ще бъде посланик на #EUVSVIRUSHACKATHON

Иновативни идеи и решения за всички негативни ефекти от Covid-19  e фокусът на извънредното  издание на  паневропейския  Хакатон. То ще се проведе на 24, 25 и 26 април. В него като посланик на платформата ще се включи кметът на Бургас Димитър Николов. Инициативата е на Европейската комисия  и ще бъде насочена в различни области, засегнати от коронавируса, които  имат нужда от бързи решение  и подпомагане като здравеопазване, бизнес, дистанционни форми на работа и образование, дигитални финанси, социална и политическа кохезионна политика. Европейският комисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж  Мария Габриел заяви по повод инициативата:   „Този пан-европейски Хакатон е пример как Европа може да се обедини във времена на кризи. Вдъхновяващо е да сме  свидетели на това проявление на солидарност от нашата общност от иноватори. Нашите най-талантливи умове ще активират своя огромен потенциал, за да намерят най- ефективните решения срещу коронавируса и  за подпомагане на нашите граждани. Това е Европейската иновация в действие.“Най-успешните решения ще бъдат поканени да се включат в  European Innovation Council Platform. Целта на тази платформа е да улесни връзките с крайните потребители (например болници) и да осигури достъп до инвеститори, фондации и други възможности за финансиране от цялата Европейска комисия.

Можете ли да хакнете  Covid-19 ? /  Let’s hack for Europe!/

Регистрирайте сте сега на  EUvsVirus Hackathon website  за да бъдете част от решението! 

Линкове за повече информация:

EUvsVirus

EUvsVirus Hackathon website

Coronavirus Research and Innovation initiatives

Да хакнем кризата заедно!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!