ДФЗ даде 5 млн. лв. аванс за реконструкция на рибарското пристанище в Поморие

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция е изплатила авансовата субсидия в размер на близо 5 млн. лева на Община Поморие по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР). Това се съобщава на официалната страница на Министерство на земеделието и храните.

Общият стойност на одобрената финансова помощ по проекта е  9 722 549 лв.  Дейностите, които се предвижда да се извършват, включват реконструкция и модернизация на рибарско пристанище в гр. Поморие.

Мярката е финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ представлява 100% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% – национално доплащане от държавния бюджет.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!