ДПП „Странджа” проведе информационна кампания за присъждане на регионална марка „Странджа”

ДПП «Странджа» към Изпълнителна агенциа по горите – София, в изпълнение на проект „Устойчиво управление и развитие на Природен парк „Странджа”, на 14, 15 и 16 октомври на територията на селата Бръшлян и Кости и гр. Малко Търново проведе информационна кампания, свързана с присъждането на Регионална марка „Странджа”.
По време на срещите с производители на странджански манов мед, култивирани билки и изсушени плодове, бяха разяснени ползите от притежаването на Регионалната марка, както и изискванията, на които трябва да отговарят производителите на странджански манов мед, култивирани билки и изсушени плодове.
В срещите взеха активно участие производители на тези продукти и от селата Българи, Кондолово, Граматиково, Звездец. По-ярко беше присъствието на пчеларите, които живо се заинтригуваха от процедурата по присъждането на Регионалната марка „Странджа” върху етикетите на техните опаковки.
Целта на информационна кампания, свързана с присъждането на Регионална марка „Странджа” е ангажираност и стимулиране на местното население на ПП „Странджа”, производители на продукти по щадящ природата начин – създаване на благоприятна среда за развитие на малкия и микро- земеделски производител на хранителни продукти по щадящ природата начин.
Чрез развиване и утвърждаване на регионалната марка „Странджа“ ДПП“Странджа“ се цели създаване на условия за допълнителна привлекателност на туристи и посетители на ПП „Странджа” чрез предлагането на висококачествени сертифицирани хранителни продукти.
Въвеждане на сертификационната практика ще гарантира и повиши качеството и безопасността на местни хранителни продукти, предлагани на територията на ПП „Странджа”.
По време на информационната кампания участниците в срещите се обединиха около становището, че регионалната марка „Странджа” е една добра практика, която ще допринесе за увеличаване на предпоставките за развитие на ПП „Странджа” като район с производство на висококачествени сертифицирани храни чрез използването на местен капацитет с местни ресурси и продукти.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!