Допълнителна информация и разяснения за достъпа на гражданите до административни услуги в Община Несебър

Във връзка с предприетите мерки срещу разпространение на COWID-19 Община Несебър съобщава, че се спира достъпът на външни лица в сградите на общината, като документооборотът ще става чрез гишетата на центровете за административно обслужване, включително в офиса на „Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим“, находящ се в Несебър на ул. “Струма“ 6. За да не се допуска струпване на хора в офисите на общинската администрация гражданите се приканват да ползват алтернативните начини за административно обслужване:
-Проверка на дължимите местни данъци и други задължения към Община Несебър и тяхното заплащане може да се извърши през интернет страницата на общината – раздел е-услуги
http://www.nessebarinfo.com/eservices.html, като се избере един от начините:
а/ с ЕГН и вх. номер от декларация или заявление по МДТ;
б/ с ПИК код на Националната агенция по приходите;
в/ с квалифициран електронен подпис.
Местни данъци се заплащат много бързо и лесно:
– чрез сайта и-пей: необходима е еднократна регистрация, като се следват всички указателни стъпки в него. Собственикът на регистрацията я има винаги. И-пей има версия и на английски език, така че може да се ползва без проблем и от чуждестранни граждани.
в касите на изипей:

Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите. Заявление за всички административни услуги може да се намери на интернет страницата на Община Несебър – раздел бланки и декларации или раздел административни услуги по отдели
http://www.nessebarinfo.com/documents.html
Заявления за услугите на общината и необходимите документи към тях /надлежно попълнени, с подпис и печат/ може да се подават по един от начините:
– чрез лицензиран пощенски куриер;

– изпратени по електронна поща сканирани документи на contacts@nesebar.bg или e-mail на съответния отдел;
– като електронни услуги чрез интернет страницата на общината
https://nesebar.imeon.bg/WebUslugi/WebSiteApp/frmEUslugi.aspx – подписани с квалифициран електронен подпис.
Община Несебър съобщава, че ползването на сградите и помещенията на пенсионерските клубове на територията ѝ се спира, съгласно заповедта на Министерството на здравеопазването. Апелираме всички граждани, завърнали се от чужбина от страни с регистрирани случаи на COVID-19 да спазват доброволно четиринадесетдневна карантина.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!