Диспечерска система ще обслужва хората с увреждания в Бургас

Специален диспечерски пункт ще обслужва хората с увреждания в Бургас. Системата, която дава  възможност на хората в неравностойно положение да получават помощ от асистент в извънработно време, в почивни и празнични дни, се прилага по белгийски модел. Хората с увреждания ще се обаждат в диспечерски пункт и ще заявяват услуга или помощ, от каквато се нуждаят. От своя страна асистентите, които са на дежурство, ще се отзовават на тези заявки.

Софтуерният продукт е готов и при осигуряване на средства за възнаграждение на асистентите ще бъде въведена в експлоатация, стана ясно на заключителната пресконференция по проект „Ново начало- стартиране на иновативни социални услуги за хора в увреждания в Бургас”, реализиран от „Социален център-Бургас” в партньорство с община Бургас и с белгийска организация и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема ‘Без граници” и е съфинансиран със средства от Европейския социален фонд на ЕС.

Община Бургас е отпуснала средства за продължаването на услугите по проекта до края на тази година.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!