Дирекцията на ПП „Странджа” с нов директор от днес

Инж. Димо Димов е новият директор на дирекцията на ДПП „Странджа”. Той беше представен днес в дирекцията от началника на правният отдел на Изпълнителната агенция по горите Тодор Богомилов.

Инж. Димо Димов е сериозно име в системата на горското стопанство на страната. За 40-годишния си стаж той е преминал през всички стъпала на йерархията. Бил е директор на Регионалната дирекция по горите – Бургас и на различни Държавни горски стопанства.

Предишният директор на ПП „Странджа” инж. Владимир Димитров напусна поста по собствено желание. Приемникът му инж. Димо Димов ще изпълнява длъжността директор на дирекцията на Парка до назначаването и провеждането на конкурс за длъжността.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!