Диана Йорданова ще председателства икономическата комисия на ПА на ПСЮИЕ

Народният представител от ПП ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси и член на постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Диана Йорданова ще председателства първото заседание на обща комисия „Икономика, инфраструктура и енергетика“ на делегацията. Заседанието ще се проведе на 21 март 2015 година (събота) от 9:15 часа в зала 3, Източно фоайе на сградата на Народното събрание на пл. „Батенберг“1.

От българска страна, освен Йорданова, ще участват министърът на енергетиката Теменужка Петкова, народният представител от ГЕРБ и председател на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев.

Приоритети в дейността на трите комисии на Асамблеята са активизиране на секторното регионално сътрудничество в ЮИЕ и предприемане на координирани действия на парламентите от Процеса за хармонизиране на законодателствата с европейските директиви и регламенти. Делегации от девет парламента от страните-членки на Асамблеята ще обсъждат доклад на комисията на тема „Подобряване на енергийната ефективност в Югоизточна Европа“ и ще приемат резолюция.

Усилията в тази посока са приветствани в писмо до участниците в заседанието на Йержи Бузек, председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!