Диана Йорданова изнесе доклад в албанския парламент

Народният представител от Бургас участва в пленарната сесия на на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ в Тирана

Народният представител от ГЕРБ Диана Йорданова участва в пленарна сесия на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ, която се проведе в албанския парламент в Тирана. В дебатите по основната тема за ролята на парламентите в процесите на интеграция и обмяната на опит участваха още председателят на албанския парламент Илир Мета и вицепрезидентът на Европейския парламент Ioan Mircea PAŞCU.

Народният представител Диана Йорданова, която е председател на комисия „Икономика, инфраструктура и енергетика”, домакинствана през последната година от българския парламент, представи доклад „Подобряване на енергийната ефективност в Югоизточна Европа”.

По време на срещата на високо равнище депутатът от ГЕРБ участва активно и в заседанията на комисиите на Асамблеята, както и в тази, която председателства в НС – Комисията по Икономика, Инфраструктура и Енергетика.

„Сесията на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ бе съпътствана и със среща на външните министри на държавите-членки. Тя бе изключително ползотворна, към нея имаше голям обществен и медиен интерес. Парламентарните дипломатически дейност доведоха до разширяване с още две нови държави – Косово и Молдова. От 1 юли тази година за периода 2015/2016 г. председателството на Комисията се поема отново от България, което е признание за усилията ни, за добре свършената работа и амбициите на страната ни. Първият доклад на комисията ни бе приет много добре, както и Резолюцията – два документа, чието значение за региона е от голямо значение. На заседанието в Тирана отново бях избрана и чрез таен вот за председател на Комисията по „Икономика, Инфраструктура и Енергетика”, сподели Диана Йорданова, която е и зам.-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

В рамките на заседанието в Тирана бе обсъдена темата за доклад за следващата Пленарна сесия. „Още по време на първото заседание на Общата Комисия „Икономика, инфраструктура и енергетика” на ПА на ПСЮИЕ мнозинството делегации изказаха становища, че е уместно да съсредоточим усилията си върху инфраструктурата в региона. Така се обединихме и около темата „Подобряване на инфраструктурата в региона на Югоизточна Европа – ускоряване на приоритетните  проекти“. По този начин се надявам да дефинираме ясно общия интерес в тази сфера, проблемите при реализацията на проектите и да дадем тласък на тяхното развитие”, допълни Диана Йорданова.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!