Диана Йорданова: Заложените социални разходи са с 800 млн. повече от тези за 2014 г.

“Силна социална политика може да прави държава със силна икономика, каквато България, за съжаление, няма. Въпреки това, заложените социални разходи са с 800 млн. лв. повече от 2014 г. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проекти, насочени към генериране на заетост и доходи в регионите“. Това заяви народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова в Ловеч. Тя бе в града по покана на колегата си Корнелия Маринова, която е и общински ръководител на ГЕРБ.  Диана Йорданова подчерта, че програмата на ГЕРБ отговаря на базовите изисквания да бъде полезна – изглежда изпълнима, съдържа конкретика и създава възможност за водене на отчет по нея. „Цялостният дух на програмата изглежда реформаторски и съответстващ на съвременното разбиране за дясно реформистко управление в Европа“, заявизаместник-председателят на парламентарната бюджетна комисия.

Йорданова поясни, че в икономическата си част програмата се базира на напълно точното разбиране, че встрани от макроикономическия климат, основната спирачка пред българския бизнес е административна тежест и корупцията, която я следва.  „В това отношение управленската програма обещава сравнително ясни и конкретни мерки – изискване за по-бърза работа на администрацията при регистрация на бизнес, отпадане на част от административната тежест при строителство и обновяване на сгради, по-бърза регистрация по ДДС и други. Всички мерки са в правилната посока и имат двоен позитивен ефект – от една страна, спестяват малко пари и много главоболия на дребния бизнес, а от друга, му позволяват да предложи услугите си на по-конкурентни цени“, обясни Диана Йорданова.

 „За първи път европейските пари се разглеждат като един от пътищата, но създаването на среда за иновации се възприема като правдоподобен път на икономически растеж. В това отношение програмата обещава както някои конкретни неща (финансиране чрез технологични паркове, активна развойна дейност по приетото от Европейския парламент съвместно предприятие „Горивни клетки“, държавна активност в областта на клъстерите), така и някои по-общи постановки като това държавата да помага на високотехнологичния бизнес и да пише общи пазарни анализи и насоки“, каза още бургаският народен представител.

Диана Йорданова представи политиката на партията, свързана със секторите „Правосъдие и борба с корупцията“, „Съдебна реформа“, „Здравеопазване“.  Специално внимание бе отделено на бюджетната политика на ГЕРБ. „Ако сравним предложеният проектобюджет за 2015 г. с бюджета за текущата 2014 г., той безспорно е в пъти по-добър. Защото е базиран на реална макробаза и демонстрира стабилност и сигурност. Това е изпълним бюджет. Не споделям упреците за подценена приходна част. При двойно забавяне на икономическия растеж да увеличиш приходите с 400 млн. лв. спрямо т.г. не е малко“, обясни Йорданова. Пенсионна реформа, данъчна политика и митници, санкциите на общините и определяне на такса смет бяха другите теми, по които взе отношение народният представител Диана Йорданова.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!