Диана Йорданова (ГЕРБ): Приетите промени в данъчните закони ще доведат до облекчения за гражданите

„С окончателното приемане на промени в данъчните закони ще бъдат регламентирани редица облекчения и облагания за физическите лица. Тези изменения и корекции вървят в унисон с приемането на бюджета, а при Закона за данък добавена стойност се правят, за да се синхронизират текстовете с европейските директиви. Обърнали сме внимание на физическите лица – така например след гласуване, приехме облекчение от 5% от данъка на довнасяне на физическите лица при подаване на декларации по електронен път и плащане данъка до срока, който е предвиден според закона. Това от една страна ще стимулира подаването на данъчни декларации по алтернативен начин, а от друга – ще доведе до повишаване събираемостта на бюджетните приходи. Предложеният срок 31 март е съобразен със срока за подаване на годишни данъчни декларации от юридически лица“. Това заяви народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова след приемането на промените в данъчните закони.

Йорданова, която е зам.-председател на комисията по бюджет и финанси в парламента, коментира, че с направените изменения в Закона за местни данъци и такси и подаването на данъчни декларации по електронен път ще доведе до намаляване на административната тежест и разходите на бизнеса и гражданите, намаляване на разходите за администрация. „Важен момент е, че общините ще могат по електронен път да предоставят информация до Министерството на финансите. Това ще бъде възможно чрез създаване на национална база данни по местните данъци. С този централизиран модул лицата, които имат издаден персонален идентификационен код (ПИН) от НАП да проверяват състоянието на данъчната си сметка за местни данъци и такси“. Приемането на ПИК е сериозна стъпка напред в ДОПК, ще има положителен ефект от него за гражданите, които бързо и лесно ще получават нужната информация, да извършват и плащания по електронен път“, коментира промените бургаският депутат.

От 1 януари 2015 г. всеки, който купува, прехвърля или отписва МПС, няма да има нужда да посети местната данъчна администрация, а само КАТ. Оттам всички промени по електронен път ще бъдат предавани на съответната администрация, тя ще определи размера на данъка, ако става дума за ново превозно средство, и ще го съобщи на своя данъкоплатец.

„Приехме и промяна относно Закона за корпоративното подоходно облагане, свързана с облагането на парите за разходи на народните представители. Средствата, които всеки народен представител получава съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ще се облагат с 10% корпоративен данък, а самото НС ще прави това облагане и ще внася от името на народните представители сумата в държавния бюджет. С промени беше прието, че данъкът върху доходите от лихви остава 8 на сто и през 2015 г. Премахнат беше т.нар. необлагаем праг от 340 лв.. Той беше въведен миналата година и го определяме като несправедлив, тъй като доходи до посочения праг получават облекчение, а доходи над него се облагат“, сподели Диана Йорданова.

Министерството на финансите подкрепи и въвеждането на нови данъчни облекчения за деца. По този начин ще се осигурят финансови стимули от страна на държавата за подпомагане при отглеждането на деца в България, а от друга – ще се увеличи участието на жени с деца на пазара на труда и ще се намали детската бедност. Тези промени са важна част от социалната политика на държавата.

„За семействата с до три деца ще могат да ползват данъчни преференции догодина. С 200 лева ще се намалява годишната данъчна основа на единия родител и съответно ще се плаща с 20 лева по-малко данък за едно дете. За две деца намалението на данъчната основа ще е 400 лева данък, а за три – 600 лева“, заяви Йорданова.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!