Диана Йорданова (ГЕРБ): Бюджет 2015 ще донесе финансова стабилност, оптимизираме разходите в администрациите

„Предложеният проектобюджет за 2015 г. Спрямо 2014 г.е безспорно по-добър. Защото е базиран на реална макробаза, показва стабилност и сигурност.  Не споделям упреците за подценена приходна част. При двойно забавяне на икономическия растеж, да увеличиш приходите с 400 млн. лв. спрямо т.г. не е никак малко”. Това коментира народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова по повод извънредната сесия на Народното събрание. По време на нея бе обсъден бюджетът за следващата година в пленарна зала.

Относно приходите тя сподели, че усилията са насочени към създаване на по-добра организация и координация на приходните администрации, администриращи данъчно-осигурителните приходи, разширяване на базата за облагане при запазване на „плоското“ облагане на доходите на физическите лица, както и към създаване на предпоставки за по-висока събираемост на приходите при запазване на ниските нива на данъчно облагане.

„Очаква се увеличаване на максималния осигурителен доход от 2400 лв. на 2600 лв. от 1 януари 2015 г.  Ефект ще има и в приходите от осигурителни вноски около 43 млн., в това число за държавното обществено осигуряване – 30,8 млн. и за НЗОК – 12,3 млн.. Особено внимание сме отделили и на реформите в разходната част. Предвидено е ограничаването на разходите за персонал без делегираните бюджети с 10 на сто в бюджетната сфера, което е свързано с преглед на административните структури и тяхното оптимизиране. Важно е да се отбележи, че това не предполага намаляване на индивидуалните размери на заплатите. Очакваният ефект е около 300 милиона лева по-малко разходи за този показател“, заяви Диана Йорданова.

Бургаският депутат, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси, коментира още, че от 2015 г. изискуемата пенсионна възраст и необходим осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за трета категория труд продължава да се увеличава с по четири месеца всяка година съобразно действащото законодателство. „ Въвеждаме единни правила за финансово управление на болниците, фиксиране на годишни обеми на дейности и средства, за които здравната каса заплаща на всяко лечебно заведение. Преустановяваме поради неефективност въведената от 2014 г. Публична инвестиционна програма, което ще намали с около 100 млн. лв. капиталовите разходи“.

По думите на Йорданова повишението на дълга е следствие от цялостната бюджетна рамка и проблемите през 2014 г. „ През 2014 г. държавният дълг се увеличи рекордно с 8 млрд. лв., най-вече защото дефицитът беше изпуснат от контрол, а финансовата система се разтресе. Дългът за тази година ще се рефинансира през следващата. Финансовото министерство доста подробно е обяснило основанията за новия дълг от 8.1 млрд. лева. От тях 2.5 млрд. ще трябва да запълнят бюджетния дефицит. Други 0.4 млрд. лева ще влязат като буфер във фискалния резерв. 1 млрд. лева ще бъдат взети назаем от Европейската инвестиционна банка, за да може България да осигури необходимото държавно съфинансиране по проекти, изпълнявани с евросредства. „Големият виновник“ за рекордния размер на новия борч обаче са старите заеми, които предстои да бъдат плащани и за които досега не са били осигурени средства. Става дума за общо 4.2 млрд. лева. В това число влиза спешният краткосрочен заем от 3.5 млрд. лева, който държавата изтегли през лятото от вътрешния пазар заради банковите проблеми и който е със срок на връщане ноември т.г. Тук влизат и още 700 млн. лева, с които ще бъде погасен стар дълг с падеж 2015 г.“, заяви народният представител от ГЕРБ-Бургас.

Според нея първата задача на новото правителство е постигане на финансовата стабилност. „Основните фактори за растеж са потребление, инвестиции или износ. Ще се опитаме да стимулираме вътрешните инвестиции и да допринесем за увеличаване на потенциала за растеж. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проекти, насочени към генериране на заетост и доходи в регионите. Така общият размер на разходите по проектите, финансирани от ЕС, се очаква да бъде 3,425 млрд. лв. през 2015 г.“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!