Десетки хиляди лева глоба за причиняването на разлива на бензин

Разлятото количество бензин на пътя Долно Езерово – Братово е между 10 и 30 тона.  Голямо количество  от горивото е попаднало в река Чукарлийска. Пътят Долно Езерово – Братово ще е затворен до пълното обезопасяване на района. На място са противопожарни автомобили и газоспасителни  екипи. Източването на разлятото количество бензин е започнало.  На място са и екипи на РИОСВ. Според становището на експерти от пожарната няма опасност от взрив или възникване на пожар. Не е отчетено замърсяване на въздуха от разположените веднага мобилни станции в близост до съседните населени места.Разливът е засегнал буферната зона на езерото Вая и това притеснява еколозите. Засега във вътрешната част на езерото не е констатирано замърсяване.

По думите на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на причинителя на разлива – „Лукойл Нефтохим“ ще бъде наложена тежка глоба. Размерът на санкциите ще бъде десетки хиляди лева.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!