ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО В СВЕТИ ВЛАС

 По оригинален и съвременен начин учениците и учителите от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в град Свети Влас ще отбележат Деня на Европа – 9 май.

В навечерието на празника – на 8-ми май, за втора поредна година, в училището ще се проведе Ден на ученическото самоуправление. В този ден всички позиции в екипа на учебното заведение – директор, помощник-директор, учители, завеждащ административна служба, хигиенисти, медицинска сестра и охрана, ще се заемат от ученици.

Осъществяването на инициативата е подготвено съвместно от деца и учителите, като дълго време преди това учениците изучават функциите и задълженията на всеки член от екипа. Идеята е в Деня на ученическото самоуправление да изпълняват различните длъжности успешно и да осигурят нормалното функциониране на всички дейности в училището. Предизвикателството за децата става още по-голямо и поради факта, че в този ден се провежда изпитът по математика от националното външно оценяване за четвърти клас.

Целта на проявата е да се покаже уважение към съвременните европейски ценности и да се даде възможност на учениците „да видят” образователно-възпитателния процес „от другата страна”.

И учителите, и учениците, са убедени, че тази проява ще съдейства за подобряване на педагогическото взаимодействие и за сплотяване на училищната общност.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!