Ден на ученическото самоуправление в Приморско

В СУ „Никола Вапцаров“ в Приморско се проведе Ден на ученическото самоуправление. В образователната инициатива, посветена на Деня на Европа ,на която ученици и учители си размениха ролите, се включиха деца от VII, IX и XI клас.

Възпитаници със заслуги за издигането на авторитета на приморско училище поеха ръководството на институцията, като си размениха ролите с директора, зам. директора и учителите. Те поеха управлението за един ден и отблизо се запознаха с естеството на работа на ръководството. Учениците работеха с дневниците, попълваха учебна документация и се запознаваха с програми в сферата с образованието. Някои от тях следяха за спазване на  дисциплината в класните стаи чрез видео наблюдението, а други помагаха на дежурните учители по коридорите за реда в междучасията.

Учениците приложиха и някои от не толкова приятните задължения на директора. Наложи се да накажат ученици, които са отсъствали от час по география, като ги лишиха от правото да участват в Деня на ученическото самоуправление. Освен това провинилите се трябваше да изчистят тревата от плочките в двора на училището и да изметат плаца.

Образователната инициатива продължава през целия учебен ден, а участниците в нея ще бъдат наградени от директора Мариана Казларова с грамоти.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!