Делото „Гранити“ отново в застой, прокурори си правят самоотвот

Окръжен съд Бургас не даде днес ход на наказателното дело срещу Стоян Петров, Станислав Михайлов, Галин Костов, Нено Стоянов и Стоян Колев за отвличане и убийство на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов. Причина за това стана неявяването на упълномощените от подсъдимите защитници. Те са представили молби за отлагане на процеса, тъй като са ангажирани по дела в други съдебни райони. В съдебната зала отново не се яви подсъдимият Станислав Михайлов.

Останалите подсъдими в присъствието на назначените им от Окръжен съд Бургас резервни защитници, поискаха да не се дава ход на делото, тъй като желаят да бъдат представлявани от упълномощените от тях адвокати. Процесът е отложен за 21 и 22 май, които дати са съгласувани с всички защитници. В съдебното заседание днес Окръжен съд Бургас разгледа и прие направените от двама прокурори самоотводи по делото.

Представителят на държавното обвинение при предходното разглеждане на процеса – прокурор Ангел Георгиев, обясни днес, че е бил разпитан от Софийска градска прокуратура като свидетел по прокурорска преписка, образувана по сигнал срещу друго лице във връзка с досъдебното производство по настоящия съдебен процес. По този повод държавният обвинител смята, че не може да остане безпристрастен и моли да бъде отведен от делото.

Прокурор Албена Панчева, която е била определена чрез системата за случайно разпределение, посочва в депозиран самоотвод, че се е познавала и е имала общи познати с пострадалия и с неговия син. Последният има право да се конституира като страна в наказателния процес и предвид това прокурорът смята, че биха възникнали съмнения в нейната безпристрастност.

Съдът намери двата самоотвода като основателни и отведе прокурорите от участие като държавни обвинители по делото. Съдебният състав разгледа направеното от подсъдимия Стоян Петров искане за изменение на наложената му мярка за неотклонение задържане под стража в по-лека, за да започне изтърпяването на постановената му с присъда от Окръжен съд Варна наказание 20 години лишаване от свобода. Петров даде съгласие молбата му да бъде разгледана с участие на назначения от съда резервен защитник.

Съдът установи от данните по делото, че Петров е задържан под стража на 09.06.2011 г. и срокът на търпене на тази мярка за неотклонение – почти 4 години, се явява прекомерен. Това наказателното производство срещу него и съучастниците му, се разглежда за втори път от Окръжен съд Бургас, след като Апелативен съд Бургас отмени постановената  присъда и върна делото за ново разглеждане, поради допуснати процесуални нарушения. Съдебният състав счете, че повдигнатите им обвинения са за тежки престъпления, но съобрази решенията на Европейския съд по правата на човека, който отбелязва, че тежестта на обвиненията не е в състояние да оправдае продължителното задържане под стража.

Окръжен съд Бургас взе предвид представената от Окръжна прокуратура Бургас справка от Затвора Бургас, която показва, че на 25.11.2011 г. е приведено в изпълнение въпросното наказание, Окръжен съд Бургас намери, че престоят на Петров в местата за лишаване от свобода ще гарантира в достатъчна степен, явяването му пред настоящия съд. Посочено бе също, че при изтърпяване на мярката за неотклонение той е лишен от възможността да упражнява правата си в местата за лишаване от свобода, включително правото на труд.

С тези аргументи съдебният състав прие, че молба е основателна и измени мярката за неотклонение на Стоян Петров от задържане под стража в парична гаранция в размер на 2 000 лв. Тя трябва да бъде внесена в срок от 15 дни от влизане на определението в сила. Петров обаче може да го обжалва в 7-дневен срок пред Апелативен съд Бургас.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!