Делото „Гранити“ върнато за ново разглеждане

Апелативен съд Бургас отмени присъда на Окръжен съд Бургас, с която подсъдимите Стоян Петров и Стоян Колев са признати за виновни за отвличането и убийството на бургаския бизнесмен Ст. Ст., а подсъдимите Станислав Михайлов, Галин Костов и Нено Стоянов са оправдани по повдигнатите им обвинения. Делото е върнато за ново разглеждане от Окръжен съд Бургас.
Въззивният съд намери в мотивите към присъдата на първоинстанционния съд вътрешни, взаимно изключващи се противоречия. Както и липса на анализ на събраните по делото доказателства, уличаващи всеки един от оправданите подсъдими за съпричастност към вменените им деяния, и мотиви за тяхното оправдаване. Според Апелативен съд Бургас решаващата инстанция не е коментирала съществуващо противоречие в обвинителния акт относно физическия извършител на убийството.
Апелативен съд Бургас прие, че констатираната непълнота в мотивите, съществуващите вътрешни противоречия, неизяснени от решаващия съд, по същество представляват нарушение на процесуалните правила приравнено на липса на мотиви и основание за отмяна на присъдата.
Пресцентърът припомня, че с присъда от 24.06.2014 г. Окръжен съд Бургас призна за виновни и наложи на Петров и Колев наказание 18 години лишаване от свобода.
Стоян Петров е признат за виновен в това, че на 06.03.2008 г. в гр. Бургас, първият като извършител, в съучастие с друго, починало лице – извършител, и със Стоян Колев – подбудител, е отвлякъл пострадалия, с цел противозаконно да го лиши от свобода, като извършителите са били въоръжени, деянието е извършено от две лица и отвличането е с користна цел. Петров е признат за виновен в това, че на 06.03.2008 г. в местността „Горска нива“ в землището на с. Паницово, община Несебър, като извършител и в съучастие с другото лице – извършител, и Стоян Колев – подбудител, умишлено умъртвил бизнесмена, посредством прострелване в главата с огнестрелно оръжие – пистолет, като деянието е извършено предумишлено и с користна цел.
Стоян Колев бе признат за виновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., като подбудител и помагач, в съучастие с Петров и другото лице – като извършители, е подбудил и подпомогнал двамата да отвлекат на 06.03.2008 г. бургаския бизнесмен, с цел противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите са били въоръжени, деянието е извършено от две лица и отвличането е с користна цел. Колев е признат за виновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г. като подбудител и помагач в съучастие с Петров и починалото лице – извършители, подбудил и подпомогнал двамата умишлено да умъртвят пострадалия, чрез използване на огнестрелно оръжие – пистолет, като убийството е осъществено в местността „Горска нива“, деянието е извършено предумишлено, с користна цел и в условията на опасен рецидив.
Петров и Колев са признати за невинни и оправдани по обвиненията в това, че са били подбудени да извършат двете престъпления от Нено Стоянов, който от своя страна бил подбуден да осъществи тези действия от Костов и Михайлов.
Окръжен съд – Бургас призна Станислав Михайлов за невинен и го оправда за повдигнатото му обвинение в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., в съучастие с Галин Костов, подбудил и подпомогнал Стоянов и Колев, да подбудят и подпомогнат Петров и друго лице, да отвлекат в гр. Бургас бизнесмен, с цел противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите са били въоръжени, деянието е извършено от две лица, отвличането е с користна цел и са настъпили значителни вредни последици – смъртта на пострадалия. Той е признат за невиновен и оправдан също за това, че в посочения период, в съучастие с Костов е подбудил и подпомогнал Стоянов и Колев, да подбудят и подпомогнат Петров и другото лице, умишлено да умъртвят бизнесмена чрез огнестрелно оръжие – пистолет.
Окръжен съд – Бургас призна Галин Костов за невинен и го оправда по същите две обвинения. Нено Стоянов бе признат за невинен и оправдан по повдигнатите му обвинения за подбудителство и помагачество в отвличането и убийството на пострадалия.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!