Две нови предприятия ще се разположат в „Индустриален и логистичен парк“ Бургас

Две сериозни инвестиции- бъдещи предприятия ще бъдат реализирани на територията на „Индустриален и логистичен парк“ и в съседни на него парцели, тъй като той вече е запълнен на 90 %.

По-мащабният проект е за изграждане на предприятие за производство на части и аксесоари за железопътния транспорт. За да функционира, то се нуждае от голяма площ, което налага обединяването на няколко крайградски терена. Става въпрос за два имота на „Индустриален и логистичен парк“ – Бургас, които обаче не са достатъчни за мащаба на проекта. Затова Общината прибавя към тях допълнително два свои имота, а също така са проведени предварителни разговори със собствениците на околни частни имоти.

Инвестиционният проект е за изграждане на „Комплекс за производство на железопътни колела, оси, гуми и аксиално-симетрични елементи“. Той постъпи в Община Бургас от името на компанията „2 МЕКС“ ЕАД. Тя е подала и заявление в Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за „Приоритетен инвестиционен проект“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Компанията заявява готовност да изгради производство, което е силно ограничено в световен мащаб, а продукцията си смята да разпространява на световния и европейския пазар.

По предложение на кмета Димитър Николов днес местният парламент одобри още едно инвестиционно предложение. В подкрепа на неговата реализация отново се налага обединяването на два имота, а компанията „МОНСИЙТ“ ООД ще закупи съответния окрупнен терен, за да изгради върху него предприятие за производство на системи за сядане и акустични стенни панели за кина, стадиони, аудитории и театри.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!