Два блока в Поморие кандидатстват за безплатно саниране

За по-малко от седмица се регистрираха общо три сдружения на собственици с желание да кандидатстват в Програмата за безплатно саниране на сгради.

След първенците от бл. 24, сдружения на собствениците на етажна собственост регистрираха живущите в бл. 22 и бл.18 в кв. „Свобода”.

Поради факта, че блоковете с номера 22 и 24 са с долепени фасади и не е възможно да бъдат санирани поотделно, двата блока ще кандидатстват за безвъзмездна помощ като една сграда. Предстои обединяване на двете сдружения и провеждане на общо събрание на собствениците.

Втората сграда, на която собствениците постигнаха нужното съгласие за регистриране на сдружение и участие в Националната програма за енергийна ефективност е Блок 18.

След провеждане на общите събрания и подписване на договор между собствениците и Общината, започват реалните процедури по кандидатстване и реализиране на мерките за енергийна ефективност и  обновяване на сградите в Поморие.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!