Да изчистим област Бургас заедно

 За пета поредна година област Бургас ще се включи в масовото почистване, което тази година е под наслов „ Да изчистим България заедно“. Освен мотото, новото в кампанията е че ще се проведат 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони – градска среда, места за отдих и спорт, детски площадки, природни паркове и защитени територии, речни корита. Това стана ясно по време на среща с координатора на проекта и представители на общини и институции в област Бургас.

Датите са избрани тематично:

10 май – Европейски ден за почистване: акция по почистване в населените места.

17 май – Ден на спорта:акция по почистване на места за отдих и спорт.

31 май – По повод Деня на детето ще се почистват детски площадки.

7-8 юни – Национален ден на природните паркове; почистване на природни паркове и защитени територии.

27 юни – “Let`s do it, Danube!”: почистване на водоеми и реки.

По данни на организаторите през 2014 година в кампанията по почистването са се включили 1 065 000 доброволци, 28 областни администрации, 264 общини, 2 500 бизнес организации, като област Бургас отново е отбелязала една от най-големите активности от всички страни, в които се провежда събитието – 9,5 % активност на населението.

Другото интересно тази година е специално разработеното мобилно приложение, чрез което всеки един участник може в реално време да отбележи себе си, хората с които чисти и мястото, което е избрал. Приложението ще може да бъде свалено скоро от сайта на кампанията и ще даде възможност в края на петдневната акция всеки да види реално постигнатите резултати.

Целта на инициативата е да се създаде чувствителност сред хората по темата екология, да се изградят добри навици както за почистване, така и за опазване на околната среда. Положителен е и фактът, че толкова много хора се обединяват около една кауза.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!